Home » Verzekerde zorg » Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Ook in Nederland hebben acupunctuurbehandelingen al weer jaren een plek in de gezondheidszorg, met name in wat men noemt de alternatieve gezondheidszorg. In de opvatting van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging ( NAAV) is acupunctuur echter geen alternatief, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde, het voegt iets toe. Acupunctuur kan de natuurlijke weerstand vergroten en daardoor ziektes voorkomen. Met acupunctuur kunnen klachten verlicht worden en bepaalde ziektes kunnen hiermee worden genezen. Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. Hoe werkt acupunctuur Volgens de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde (= traditional chinese medicine= TCM) krijgt ieder mens bij de geboorte een hoeveelheid energie mee. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn. De energie stroomt door het lichaam langs kanalen, meridianen genoemd. Deze kanalen zijn met elkaar verbonden en eveneens met de organen en de geest. Ze vormen als het ware een web in het lichaam. Als de energiestroom verstoord wordt, ontstaan er ziektes. Die verstoring in de energetische huishouding kan optreden door invloeden van buiten af (b.v. virussen, wind, kou, hitte, vochtigheid), door trauma's of overbelasting of door te hevige emoties ( verlies van een geliefd persoon, angsten) of grote zorgen. Door bepaalde punten op de meridianen te prikken met naalden kan de energie weer stromen en kan de balans zich weer herstellen. In principe zijn veel ziektes met acupunctuur te behandelen, in het bijzonder chronische aandoeningen, ziektes waarvoor geen oorzaak te vinden is en verschillende soorten van pijn. Ook is pijn bij ingrepen als operaties, bevallingen, hiermee goed te begeleiden. Maar niet in alle gevallen kan acupunctuur de eerste keus zijn. Naast het onderzoek volgens de TCM-methode moet de patiënt eerst regulier zijn onderzocht zijn voordat aan de behandeling kan worden begonnen. De reguliere geneeskunde en acupunctuur vullen elkaar aan. De keuze van de punten, die men prikt, wordt vastgesteld op grond van het verhaal van de patiënt, door het voelen van de pols en het beeld van de tong en verder via metingen met elektrische meetapparatuur. Als de keuze van de punten, die geprikt moeten worden, gemaakt is, worden de naalden erin gestoken. Dit kan gevoelig en soms ook pijnlijk zijn. De naalden blijven ongeveer 20 minuten zitten en worden er daarna uitgehaald en weggegooid. In Nederland gebruikt men steriele wegwerpnaalden, zodat er geen kans is op het overdragen van infecties. Op het moment dat de naalden erin zijn kan er een zwaar gevoel optreden of tintelingen of kan er zelfs een gevoel van stroming waargenomen worden. Na de behandeling kunnen de geprikte punten ook nog een branderig en tintelend gevoel geven. Soms zijn er blokkades in het lichaam die de werking van acupunctuur negatief beinvloeden. Dit zijn focale storingen of haarden, die er voor zorgen, dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam niet op gang komt en het positieve effect van de behandeling uitblijft. Dit kunnen bv. dode tanden en kiezen, tonsillen in de keel en een sluimerende blindedarmontsteking zijn. Wat gebruikt men om de acupunctuurpunten te beïnvloeden? Naalden: De naalden, die gebruikt worden om te prikken zijn verschillend van dikte en lengte. Afhankelijk van de plek ,waar geprikt wordt, kiest men een naald van bepaalde dikte en lengte. Soms worden verblijfsnaalden gebruikt, vooral bij de ooracupunctuur. Deze kunnen langere tijd blijven zitten. Er zijn driehoekige naalden, die toegepast worden om een lichte bloeding te veroorzaken. Korte naaldjes, op een hamerkopje geplaatst, worden gebruikt voor oppervlakkige huidbehandeling. De naalden zijn meestal van staal, maar soms worden zilveren of gouden naalden gebruikt. Moxa: Acupunctuurpunten kunnen verwarmd worden om energie toe te voegen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde moxa rollen of kegels. Deze zijn gemaakt van het gedroogde kruid artemisia vulgaris ( bijvoet ). De moxa wordt aangestoken en verbrand boven het acupunctuurpunt, en verwarmt dit en geeft daarmee nieuwe energie. Elektrostimulatie: Dit is het stimuleren van de acupunctuurnaalden met een zwak elektrisch stroompje. De blokkades in de meridianen worden opgeheven. De werking is vergelijkbaar met de Transcutane Elektro-Stimulatie (TENS). Laser: In plaats van naalden kan men ook de acupunctuurpunten behandelen met laser. Dit is geheel onpijnlijk en uitermate geschikt voor kinderen. Cupping: Door middel van het plaatsen van verwarmde glazen kopjes op de huid wordt een onderdruk gecreëerd, waardoor er een sterke doorbloeding wordt bereikt. Hierdoor worden energieblokkades opgeheven. HOOFDSTROMINGEN BINNEN DE ACUPUNCTUUR Klassieke acupunctuur Deze gaat uit van de klassieke Chinese filosofie. Deze is o.a. gebaseerd op het Yin Yang concept, waarbij yin staat voor het vrouwelijke, donkere, de rust en yang voor het mannelijke, het actieve en het lichte. Het zijn tegengestelde krachten, die elkaar in evenwicht proberen te houden. Alles om ons heen is gebaseerd op de wisselwerking tussen deze 2 tegenpolen, die elkaar aanvullen en in evenwicht proberen te houden. Dat geldt ook voor ons lichamelijk functioneren. Verder is van belang de leer van de 5 elementen water, hout, vuur,aarde en metaal. Elk element is verbonden met een bepaald orgaan in ons lichaam, via de meridianen.Tussen de organen onderling is er een vast verband en een wisselwerking. Op grond van het verhaal van de patiënt en door naar de patiënt te kijken, de pols te voelen en de tong te bekijken, is het mogelijk te zien of er een stoornis is in de balans, waar die zit en hoe deze hersteld kan worden. Dat kan door middel van acupunctuur, soms in combinatie met kruiden, Chinese massage ( tuina ) en /of Chinese oefeningen ( Qi Gong ). Moderne acupunctuur: De klassieke acupunctuur blijft hierbij het uitgangspunt , maar er wordt tevens gebruik gemaakt van westerse diagnostiek en moderne technologie. Een vorm van moderne acupunctuur is de segmentale acupunctuur. Deze is gebaseerd op de werking van het zenuwstelsel als verklaring voor de werking van de acupunctuur en sluit hiermee aan op de reguliere diagnostiek en therapie. Als acupunctuurbehandelingen niet goed aanslaan, door b.v. blokkades, kan segmentale acupunctuur hulp bieden. Elektrostimulatie, b.v. bij pijnbehandeling en in de anaesthesie horen bij de moderne acupunctuur. Elektro-acupunctuur volgens Voll: Dr. Voll, een Duitse arts, ontdekte dat homeopathische middelen de meetwaarde van een acupunctuurpunt kunnen veranderen. Hij heeft op grond daarvan een meetmethode ontwikkeld, waarbij inzicht wordt verkregen in de toestand van het lichaam. Door het meten van bepaalde acupunctuurpunten kan de oorzaak gevonden worden voor de klachten van de patiënt. Uitgangspunt is dat het meten van bepaalde acupunctuurpunten inzicht geeft over de ( energetische )toestand van bepaalde organen of de orgaanfuncties. Ook kan deze methode gebruikt worden om stoorvelden (die de behandeling belemmeren ) op te sporen en te behandelen. (b.v een amalgaam vulling of een sluimerende blindedarmontsteking). De kennis van EAV is voor het tandheelkundig handelen heel nuttig omdat de meeste stoorvelden in het hoofdhalsgebied te vinden zijn (75 %), waarvan de meeste in het gebit of tandeloze kaak (65%). EAV is dus een diagnostische methode. Er wordt niet met naalden geprikt. Ooracupunctuur/Auriculoacupunctuur: Dit is een moderne vorm van acupunctuur,die ontdekt en ontwikkeld is door de Franse arts Nogier. Hij vond, dat het lichaam geprojecteerd is op de oorschelp. Door in het oor te prikken kun je de organen beïnvloeden. Er zijn 3 richtingen: a. De Chinese ooracupunctuur. Deze wordt gebruikt ter ondersteuning van de lichaams-acupunctuur behandeling en vooral voor pijnreductie. b. De auriculo-therapie. Dit is een meer westers georiënteerde methode en deze wordt voornamelijk gebruikt voor pijnverlichting en bij behandeling van verslaving. c. De auriculo–medicinae (oorgeneeskunde). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal polsfenomeen, de VAS genoemd, en van filters. Op de pols is een overslag te voelen als een (acupunctuur)punt afwijkend is. Hiermee kunnen ziektes opgespoord en behandeld worden. INDICATIES Welke aandoeningen zijn met acupunctuur te behandelen? Voor verschillende aandoeningen is acupunctuur een effectieve geneeswijze. Acupunctuur kan ook toegepast worden ter verlichting bij ziekteprocessen,waarbij genezing niet meer mogelijk is of ter ondersteuning bij verdoving bij operaties. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft in 1979 een lijst opgesteld van indicatiegebieden voor acupunctuur. Indicatielijst WHO (world health organization): Luchtwegaandoeningen: Verkoudheid en griep, bronchitis, hooikoorts/allergie, astma, hyperventilatie, bijholte - en keelontstekingen. Maag- darm aandoeningen: Misselijkheid, maagklachten, blindedarmontstekingen, spastische darm, diarree en obstipatie, hikken. Urinewegen en geslachtsorganen: Chronische urineweginfecties infecties en prostaatproblemen, incontinentie, vruchtbaarheidsproblemen, impotentie, menstruatieproblemen en overgangsklachten. Hart- en vaataandoeningen: Doorbloedingstoornissen, spataderen. Bewegingsapparaat: Reumatische aandoeningen, ontsteking van de gewrichten, arthrose en fibromyalgie, stijfheid, pijnklachten en verstuikingen, tenniselleboog, nek- , schouder- en rugklachten, pijnklachten na herniaoperatie, posttraumatische dystrofie, koude ledematen, etalagebenen, vochtophoping. Zenuwstelsel: Ischias, zenuwpijn na gordelroos, zenuwpijn tussen de ribben, vVerlammingen na een beroerte. Huidaandoeningen: Allergieën, eczeem, acne, psoriasis, gordelroos, transpiratieproblemen, jeuk, droge huid. Hoofd/Hals: Hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn, duizeligheid (Ménière), oorsuizen, oogklachten (droge/tranende, branderige ogen), verlamming van de gezichtszenuw. Overige: Uitputtingsstoornissen zowel lichamelijk als geestelijk ( CVS, Burn Out), slaapstoornissen, veel dromen, angst, depressiviteit. Verslavingen: Rook- en heroïneverslaving, eetverslaving en als ondersteuning bij de behandeling van drugsverslaving. Problemen bij kinderen: Bedplassen, slaapproblemen, buikpijn, astma/bronchitis, allergeen eczeem. CONTRA INDICATIES Eigenlijk bestaat er slechts één contra-indicatie voor acupunctuur namelijk zwangerschap; het gebruik van een aantal punten is streng verboden tijdens deze periode, aangezien dit abortus te weeg kan brengen. Verder zijn er relatieve contra-indicaties zoals het plaatsen van naalden in de aangedane gebieden bij de Sudeckse dystrofie; na zware lichamelijke arbeid, uitputting of honger; en bij angst voor de behandeling; Langdurig cortisonengebruik zoals prednison bij astma patiënten kan acupunctuur ineffectief maken omdat het reactiepatroon van de patiënt wordt geblokkeerd. bron: NAAV

Info aanvragen over Acupunctuur

Vul het formulier in en ontvang van meerdere vooraanstaande klinieken uitgebreide informatie over Acupunctuur of andere behandelingen.

Aanhef:*


Uw voor - en achternaam:*

Adres - huisnummer:*

Postcode:*

Plaats:*

Land:*


Geboortedatum:*
- -

Email:*

Telefoon:*

Hoe wilt u dat de kliniek contact met u opneemt?

Over welke behandeling(en) wenst u meer informatie?:*
Maak uw wensen duidelijk kenbaar zodat u gericht geinformeerd kunt worden

Binnen welke termijn wilt u een behandeling ondergaan?

Wilt u over uw gewenste behandeling informatie ontvangen van:*Hoever bent u bereid te reizen voor uw behandeling?:*
Ik schrijf mij in voor uw nieuwsbrief en maak kans op een beautyarrangement!:Acupunctuur voor en na foto's

Meer weten over Acupunctuur klinieken en tarieven?Deel deze Acupunctuur voor en na foto's

Stel uw vraag over Acupunctuur en krijg gratis antwoorden van specialisten en kliniekenStel uw vraag over Acupunctuur !

1. Vraag: Gebruik het formulier hieronder om uw vraag over Acupunctuur te stellen.
2. Registreer: Om uw vraag geplaatst te krijgen dient u op de knop uw Vraag Versturen te klikken en in te loggen. Geen login? Nadat u uw vraag heeft versturud kunt zich eenvoudig en gratis registreren.
3. Antwoord: Uw vraag over Acupunctuur wordt na goedkeuring automatisch op Kliniekoverzicht.nl geplaatst. De specialisten of de klinieken zullen uw vraag beantwoorden. Hiervan krijgt u melding.

Uw vraag in één zin*

Licht uw vraag hieronder toe of geef aanvullende informatie*

Volg ons via

KliniekOverzicht - Google Plus - Social Media

Volg ons op Facebook en Win!
lees meer op onze FB pagina

Was 't het waard?

% van de consumenten met ervaringen dat zegt "Ja, het was het waard":

100% Onafhankelijk en Objectief

KliniekOverzicht.nl is 100% objectief en onafhankelijk.

Sommige privéklinieken en bedrijven in de branches Plastische Chirurgie, Cosmetische Chirurgie, Esthetische Chirurgie, Beauty, Health & Wellness sponsoren onze site maar hebben totaal geen invloed op de beoordelingen, ervaringen en reviews van klinieken , specialisten en behandelingen.


^ naar boven