Menu

Specials
KliniekErvaringen
KliniekenInfo
Ook op deze site?
  • Aanmelden

Home » Disclaimer

« Ga terug

Disclaimer, Privacy & Cookie VerklaringAlgemeen


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.KliniekOverzicht.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

KliniekOverzicht.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. KliniekOverzicht.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door KliniekOverzicht.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Het gebruik van KliniekOverzicht.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het aanvragen van brochures, maken van afspraken, de aankoop van een product/dienst of enig ander product of dienst als resultaat van op KliniekOverzicht.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.


Cookie Verklaring


KliniekOverzicht.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan KliniekOverzicht.nl je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

KliniekOverzicht.nl maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van KliniekOverzicht.nl geen gebruik kunt maken.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van KliniekOverzicht.nl advertenties op KliniekOverzicht.nl. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door KliniekOverzicht.nl geplaatste cookies. Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst KliniekOverzicht.nl je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van KliniekOverzicht.nl op KliniekOverzicht.nl advertenties presenteren.

Doorgifte derde landen

De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op website van KliniekOverzicht.nl bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt KliniekOverzicht.nl locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de 'safe harbor' privacy regelgeving.


Intellectuele eigendom - Auteursrecht


De teksten, user-generated content, reviews en recensies, foto’s, reviewformulieren, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze site zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendom en behoren toe aan KliniekOverzicht.nl of diens rechthebbenden. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KliniekOverzicht.nl ( delen van ) de inhoud op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan en uitdrukkelijk na schriftelijke toestemming van KliniekOverzicht.nl reviews, beoordelingen en ervaringen van en over klinieken, specialisten en behandelingen over te nemen. Informeer bij ons naar deze voorwaarden.


Rechten en verbodsbepalingen van KliniekOverzicht.nl


KliniekOverzicht.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot KliniekOverzicht.nl geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te verbieden.

Een gebruiker kan altijd zijn/haar account opzeggen zonder opgaaf van redenen. De gebruiker kan dit doen door een mail te sturen via het contactformulier op KliniekOverzicht.nl.

KliniekOverzicht.nl heeft het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van de berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen en/of te verwijderen.

Gebruiker verleent KliniekOverzicht.nl met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door de gebruiker geplaatste berichten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van KliniekOverzicht.nl, en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van KliniekOverzicht.nl.

Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij KliniekOverzicht.nl. KliniekOverzicht.nl is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.

Misbruik, in welke vorm dan ook, van KliniekOverzicht.nl en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van KliniekOverzicht.nl of delen van KliniekOverzicht.nl, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van redenen.

Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op KliniekOverzicht.nl waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten of tekeningen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.


Verstrekking aan derden


KliniekOverzicht.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

KliniekOverzicht.nl behoudt zicht het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van KliniekOverzicht.nl zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door KliniekOverzicht.nl. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de ‘cookie’informatie.


Links naar andere websites


De website bevat links naar websites van derden. KliniekOverzicht.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door KliniekOverzicht.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.


Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid


KliniekOverzicht.nl behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. KliniekOverzicht.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien KliniekOverzicht.nl wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 04-01-2021.

Volg ons via Social Media

KliniekOverzicht - Google Plus - Social Media

Volg ons op Facebook en Win!
lees meer op onze FB pagina
implantaten
Implantaten € 1600 all-in
Volledig nieuw vast gebit boven en onder in één dag? Vraag gratis info aan!

borstvergroting
Overweegt u BorstVergroting?
Bij Plastisch Chirurg Dr. Frans Straten bent u in zeer goede handen. Vraag een consult aan en bespreek uw opties.

fractional laser
Rimpels? Littekens? Striae? Pigmentvlekken?
Effectief met Fractional Laser bij De Kliniek voor Esthetische Chirurgie.

KliniekOverzicht.nl
Met uw kliniek of als specialist ook in de Spotlight?

Blijf op de hoogte! Nieuwsbrief

100% Onafhankelijk en Objectief

KliniekOverzicht.nl is 100% objectief en onafhankelijk.

Sommige priveklinieken en bedrijven in de branches Plastische Chirurgie, Cosmetische Chirurgie, Esthetische Chirurgie, Beauty, Health & Wellness sponsoren onze site maar hebben totaal geen invloed op de beoordelingen, ervaringen en reviews van klinieken, specialisten en behandelingen.