Menu

Specials
KliniekErvaringen
KliniekenInfo
Ook op deze site?
  • Aanmelden

Home » Voorwaarden beoordelen Klinieken en Specialisten

« Ga terug

Voorwaarden Ervaringen over BehandelingenLees hieronder de voorwaarden plaatsen ervaringen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het geven van beoordelingen / ervaringen en reviews over de behandelingen op de door Arzidan Medical Media Groep geëxploiteerde website www.kliniekoverzicht.nl, hierna te noemen: de Site.


Personen die, n.a.v. van hun behandeling een beoordeling op de Site achterlaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:


- Om uw ervaring over / beoordeling van uw behandeling op de Site geplaatst te krijgen dient u in te loggen of dient u zich (gratis) te registreren.


- Uw loginnaam wordt vertoond op de site.


- U dient uw registratie via uw e-mailadres te bevestigen.


- IP-adressen worden gelogd.


- Uw e-mailaders wordt zonder uw toestemming nooit op de site getoond.


- U kunt alléén een beoordeling geven als u ook daadwerkelijk deze behandeling heeft ondergaan.


- Onderbouwing van uw ervaring is verplicht, minimaal 50 woorden dient u te gebruiken.


- Uiteraard zijn klinieken of anderen die een belang hebben in de uitkomst van de beoordelingen / ervaringen uitgesloten van deelname.


- Respecteer de mening van anderen.


- Het is NIET toegestaan om namen van andere klinieken en/of andere specialisten te noemen in uw beoordeling. Deze kunt u elders in een apart veld invoeren.


- Geen onderbouwing geven die schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclameuitingen bevat.


- Geen onderbouwing geven die beledigende teksten jegens de kliniek en/of de specialist en/of de werknemers van deze kliniek bevat.


- Het is NIET toegestaan om de correspondentie met de kliniek en/of de specialist op deze site te plaatsen.


- De redactie van KliniekOverzicht.nl heeft het recht om teksten aan te passen en/of te corrigeren als daartoe aanleiding is.Aanvullende voorwaarden-1: Het geven van Reacties op Ervaringen


Alle hierboven beschreven voorwaarden gelden ook bij het geven van reacties op ervaringen die bezoekers hebben geplaatst.


Nogmaals willen wij benadrukken dat het NIET is toegestaan om namen van klinieken en specialisten in uw reactie te vermelden.Aanvullende voorwaarden-2: Echtheid van ervaringen en reacties op ervaringen


Arzidan hecht veel waarde aan de objectiviteit van de beoordelingen en de onafhankelijkheid van de Site.


Mochten wij twijfels hebben over de echtheid van uw ervaring / beoordeling / review /reactie dan zullen wij deze van de Site verwijderen.


De deelnemer waarvan de geplaatste beoordeling is verwijderd kan met ons contact opnemen om over deze beslissing in discussie te gaan.Beoordelings- en Persoonsgegevens


De deelnemer die een beoordeling heeft geplaatst verleent aan Arzidan het exclusieve recht om de door hem of haar ingevulde evaluatie/beoordeling te gebruiken/openbaar te maken/exploiteren in de meest ruime zin des woords.


Arzidan zal nooit zonder toestemming van de deelnemer de persoonlijke gegevens openbaar maken.


Bovendien geeft de deelnemer toestemming zijn/haar in verband met de gegeven beoordeling verstrekte persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.


Voorts geeft de deelnemer aan Arzidan toestemming om alle gegevens te verzamelen die Arzidan noodzakelijk acht voor de organisatie van de gegegeven beoordelingen.


De verzamelde elektronische gegevens van de deelnemer worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van gelijksoortige diensten van Arzidan.(Opt-in).


Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten aan Arzidan V.O.F, via mail: info (at) kliniekoverzicht.nl, onder vermelding van 'bezwaar direct marketing'.


Daarnaast heeft iedere deelnemer het recht om onjuiste beoordelings- en persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per mail aan Arzidan wordt verzocht.Klachten


Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Arzidan georganiseerde Beoordelingsmogelijkheden op de Site, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Arzidan kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan Arzidan V.O.F. via info (at) kliniekoverzicht.nl, onder vermelding van 'klacht Beoordelingen op Kliniekoverzicht.nl'.Copyright / Intellectuele Eigendom Reviews


Alle door de deelnemer verstrekte en ingevulde teksten, informatie, ervaring, beoordeling wordt automatisch eigendom van de Site


Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliniekoverzicht.nl de informatie op deze site op te slaan(uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.'.Aansprakelijkheid


Arzidan besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar (Beoordelings)Site en het beheer van haar Site.


Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledigen/of onjuist is.


Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Arzidan of andere door Arzidan openbaar gemaakte materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Arzidan worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Arzidan doen ontstaan.


Arzidan is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met het geven van een beoordeling.


Arzidan is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.


Bovendien is Arzidan niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden die voortvloeien uit plaatsing van een auteursrechtelijk beschermd werk die in de evaluatie/beoordeling is toegevoegd.Toepasselijk recht


Op deze beoordelingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de beoordelingsvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Volg ons via Social Media

KliniekOverzicht - Google Plus - Social Media

Volg ons op Facebook en Win!
lees meer op onze FB pagina
implantaten
Implantaten € 1600 all-in
Volledig nieuw vast gebit boven en onder in één dag? Vraag gratis info aan!

borstvergroting
Overweegt u BorstVergroting?
Bij Plastisch Chirurg Dr. Frans Straten bent u in zeer goede handen. Vraag een consult aan en bespreek uw opties.

fractional laser
Rimpels? Littekens? Striae? Pigmentvlekken?
Effectief met Fractional Laser bij De Kliniek voor Esthetische Chirurgie.

KliniekOverzicht.nl
Met uw kliniek of als specialist ook in de Spotlight?

Blijf op de hoogte! Nieuwsbrief

100% Onafhankelijk en Objectief

KliniekOverzicht.nl is 100% objectief en onafhankelijk.

Sommige priveklinieken en bedrijven in de branches Plastische Chirurgie, Cosmetische Chirurgie, Esthetische Chirurgie, Beauty, Health & Wellness sponsoren onze site maar hebben totaal geen invloed op de beoordelingen, ervaringen en reviews van klinieken, specialisten en behandelingen.