Menu

Specials
KliniekErvaringen
KliniekenInfo
Ook op deze site?
  • Aanmelden

Home » Voorwaarden beoordelen Klinieken en Specialisten

« Ga terug

Voorwaarden beoordelen Klinieken en SpecialistenDe voorwaarden om een Kliniek / Specialist te kunnen beoordelen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het geven van beoordelingen op de door Arzidan Medical Media Groep geëxploiteerde website www.KliniekOverzicht.nl, hierna te noemen: de Site.


Personen die, n.a.v. van hun behandeling, een beoordeling van de kliniek en/of de specialist op de Site achterlaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden.


HOOFDREGEL: verbod gebruik van algemene emailadressen.
Om misbruik én/of om onzinnige beoordelingen te voorkomen accepteren wij geen beoordelingen die via algemene emailadressen zoals die van Live, Hotmail, Gmail, Yahoo, Myway etc etc.. zijn ingediend en bevestigd! Wij accepteren alleen persoonlijke emailadressen.

( Goed om te weten: uw emailadres zal zonder uw toestemming en behoudens enkele uitzonderingen hierop, nooit op de site worden gepubliceerd. )

Als de bovenstaande op u van toepassing is, dan heeft het geen zin om de rest van de voorwaarden te lezen, tenzij..!


U gegronde redenen heeft waarom wij uw beoordeling alsnog in behandeling dienen te nemen en eventueel dienen te accepteren. Als u van mening bent dat deze uitzondering op u van toepassing is dan kunt u deze kenbaar maken nadat u uw beoordeling heeft ingediend en heeft bevestigd.Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing als u een kliniek en/of een specialist beoordeelt.


1.1- Het invullen van een geldig e-mailadres is verplicht.


1.2- U dient uw beoordeling via uw e-mailadres te bevestigen.


1.3- Uw beoordeling van de kliniek of specialist in kwestie, verschijnt pas op de website als er minimaal 3 beoordelingen zijn gegeven.


1.4- IP-adressen worden gelogd.


1.5- Uw e-mailaders wordt zonder uw toestemming nooit op de site getoond, behalve


1.5.1- Bij een te negatieve beoordeling van de kliniek of specialist hebben wij het recht om uw emailadres wel te tonen zodat de kliniek of specialist hierover contact met u kan opnemen. Ook zullen wij de betreffende kliniek / specialist op de hoogte brengen van uw beoordeling.


1.6- Bij een te negatieve beoordeling van de kliniek of specialist zónder voldoende onderbouwing wordt uw beoordeling mogelijk verwijderd.


1.7- Wij hebben het recht om uw beoordeling te verifiëren. Hiervoor kunnen wij contact met u opnenem. Mochten wij hierin niet slagen dan wordt uw beoordeling alsnog van de siteverwijderd.


1.8- U kunt alléén een beoordeling geven als u ook bij deze kliniek bent behandeld.


1.9- Onderbouw uw ervaring. Dus niet alleen cijfers geven.


1.10- One-liners zoals "resultaat is geweldig" "deze kliniek / specialist is top" of soortgelijks worden verwijderd.


1.11- De site is niet bedoeld om te chatten ook kunt u niet reageren op de beoordelingen van klinieken en specialisten.


1.12- Het is toegestaan om meer dan één beoordeling te geven als u bij de kliniek en/of door de specialist verschillende behandelingen heeft ondergaan.


1.13- Uiteraard zijn klinieken of anderen die een belang hebben in de uitkomst van de beoordelingen uitgesloten van deelname.


1.14- Respecteer de mening van anderen.


1.15- Het is niet toegestaan om namen van andere klinieken en/of andere specialisten te noemen in uw beoordeling.


1.16- Het is niet toegestaan om in uw beoordeling te refereren naar andere klinieken en/of andere specialisten, ook al noemt u geen namen.


1.17- Geen onderbouwing geven die schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclameuitingen bevat.


1.18- Geen onderbouwing geven die beledigende teksten jegens de kliniek en/of de specialist en/of de werknemers van deze kliniek bevat.Aanvullende voorwaarden


Arzidan hecht veel waarde aan de objectiviteit van de beoordelingen en de onafhankelijkheid van de Site.


Mocht een kliniek en/of een specialist twijfels hebben over de echtheid van de beoordeling en deze verwijderd wil hebben dan zal Arzidan de deelnemer die de beoordeling heeft geplaatst per e-mail hiervan op de hoogte brengen en (anoniem) de mogelijkheid bieden om de echtheid te bevestigen.


Mocht de deelnemer in gebreke blijven en niet kunnen bewijzen dat de beoordeling oprecht is dan zal Arzidan de beoordeling van de Site verwijderen.


Mocht de betwiste beoordeling wel juist zijn doch de betrokken kliniek en/of de specialist eist alsnog de verwijdering van de betwiste beoordeling van de Site, dan is Arzidan niet verplicht om hieraan gehoor te geven aangezien Arzidan met de Site objectief en onafhankelijk wil blijven en niet beïnvloed wil worden door klinieken en/of door specialisten en/of door derden.


De deelnemer waarvan de geplaatste beoordeling is verwijderd zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.Beoordelings- en Persoonsgegevens


De deelnemer die een beoordeling heeft geplaatst verleent aan Arzidan het exclusieve recht om de door hem of haar ingevulde evaluatie/beoordeling te gebruiken/openbaar te maken/exploiteren in de meest ruime zin des woords.


Arzidan zal nooit zonder toestemming van de deelnemer de persoonlijke gegevens openbaar maken. Behalve in gevallen zoals die gelden bij punt 1.5.1.


Bovendien geeft de deelnemer toestemming zijn/haar in verband met de gegeven beoordeling verstrekte persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.


Voorts geeft de deelnemer aan Arzidan toestemming om alle gegevens te verzamelen die Arzidan noodzakelijk acht voor de organisatie van de gegegeven beoordelingen.


De verzamelde elektronische gegevens van de deelnemer worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van gelijksoortige diensten van Arzidan.(Opt-in).


Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten aan Arzidan V.O.F, via mail: info (at) kliniekoverzicht.nl, onder vermelding van 'bezwaar direct marketing'.


Daarnaast heeft iedere deelnemer het recht om onjuiste beoordelings- en persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per mail aan Arzidan wordt verzocht.Klachten


Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Arzidan georganiseerde Beoordelingsmogelijkheden op de Site, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Arzidan kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan Arzidan V.O.F. via info (at) kliniekoverzicht.nl, onder vermelding van 'klacht Beoordelingen op Kliniekoverzicht.nl'.Copyright / Intellectuele Eigendom Reviews


Alle door de deelnemer verstrekte en ingevulde teksten, informatie, ervaring, beoordeling wordt automatisch eigendom van de Site


Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliniekoverzicht.nl de informatie op deze site op te slaan(uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.Aansprakelijkheid


Arzidan besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar (Beoordelings)Site en het beheer van haar Site.


Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledigen/of onjuist is.


Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Arzidan of andere door Arzidan openbaar gemaakte materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Arzidan worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Arzidan doen ontstaan.


Arzidan is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met het geven van een beoordeling.


Arzidan is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.


Bovendien is Arzidan niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden die voortvloeien uit plaatsing van een auteursrechtelijk beschermd werk die in de evaluatie/beoordeling is toegevoegd.Toepasselijk recht


Op deze beoordelingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de beoordelingsvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Volg ons via Social Media

KliniekOverzicht - Google Plus - Social Media

Volg ons op Facebook en Win!
lees meer op onze FB pagina
implantaten
Implantaten € 1600 all-in
Volledig nieuw vast gebit boven en onder in één dag? Vraag gratis info aan!

borstvergroting
Overweegt u BorstVergroting?
Bij Plastisch Chirurg Dr. Frans Straten bent u in zeer goede handen. Vraag een consult aan en bespreek uw opties.

fractional laser
Rimpels? Littekens? Striae? Pigmentvlekken?
Effectief met Fractional Laser bij De Kliniek voor Esthetische Chirurgie.

KliniekOverzicht.nl
Met uw kliniek of als specialist ook in de Spotlight?

Blijf op de hoogte! Nieuwsbrief

100% Onafhankelijk en Objectief

KliniekOverzicht.nl is 100% objectief en onafhankelijk.

Sommige priveklinieken en bedrijven in de branches Plastische Chirurgie, Cosmetische Chirurgie, Esthetische Chirurgie, Beauty, Health & Wellness sponsoren onze site maar hebben totaal geen invloed op de beoordelingen, ervaringen en reviews van klinieken, specialisten en behandelingen.